86-595-86568008
felix@dongye1997.com
Address: XinYuTing Industrial park, Lou Dong, Nanan,Quanzhou citty,Fujian province, china
Z.C: 362324
Tel: 86-595-86568008
Fax: 86-595-86557008
Email: kathy@dongye1997.com


My name:
E-mail:
Content:
Contact Us
 
/* */